OraSys Νέες Τεχνολογίες

Αρχική » Administrator
A+ R A-
To HPVGuard είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Υλοποιείται από μια κοινοπραξία που αποτελείται από πέντε συμμετέχοντες. Δύο από τον ακαδημαϊκό χώρο και τρεις από τον κλάδο των επιχειρήσεων. Όπως λέει και ο τίτλος του, το έργο στοχεύει στην υλοποίηση «Ενός συστήματος υποβοήθησης λήψης απόφασης βασισμένο σε κλινική διαγνωστική και θεραπευτική για αποδοτική και εξατομικευμένη διαχείριση των HPV συσχετιζόμενων ασθενειών»

Το ImaginX είναι μια πλατφόρμα λογισμικού που υποστηρίζει την διαχείριση του συνόλου των ροών εργασίας που σχετίζονται με τις απεικονιστικές εξετάσεις (medical imaging workflows) και παρέχει ένα υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας με μειωμένο κόστος.

Το ImaginX ενσωματώνει την παραδοσιακή λειτουργικότητα RIS / PACS για να αποθηκεύονται τα αποτελέσματα των ιατρικών απεικονιστικών εξετάσεων, ιατρικό ιστορικό του ασθενούς και μη-ιατρικά δεδομένα, όπως τα δημογραφικά στοιχεία.

Επιπλέον, περιλαμβάνει προηγμένα εργαλεία προβολής και γνωμάτευσης απεικονιστικών εξετάσεων και αποδεικνύει ότι η παρακολούθηση των ιατρικών εξετάσεων απεικόνισης μπορεί να εξελιχθεί σε μια εύκολη και αποδοτική εργασία.

Επίσης η εφαρμογή της σε μονάδες υγειονομικής περίθαλψης οποιουδήποτε μεγέθους είναι το επόμενο βήμα στην ιατρική απεικόνιση.
Το OraHealthX είναι μια agnostic πλατφόρμα που έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί σε μια ποικιλία από περιβάλλοντα συστήματα. Αυτή τη στιγμή έχουν αναπτυχθεί 2 συστήματα (ImaginX και HPVGuard)

Μητρώο Δεσμεύσεων

Το σύστημα Μητρώου Δεσμεύσεων υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 7 του Π.Δ. 113/2010 και την εγκύκλιο Νο. 2/91118/0026/29-12-2010 του ΓΛΚ, και καλύπτει πλήρως τις σχετικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα και στην Εγκύκλιο.

Το Βιβλίο Μητρώου Δεσμεύσεων παράγεται αυτόματα μέσα από ειδική λειτουργία - μηχανισμό που διαθέτει το σύστημα.

Ειδικότερα, βάσει του ανωτέρω Π.Δ., στο Μητρώο Δεσμεύσεων τηρούνται πληροφορίες όπως:

 • Το οικονομικό έτος.
 • Οι εγκεκριμένες πιστώσεις Π/Υ κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ.
 • Οι τρέχουσες τροποποιήσεις και η διαμόρφωση των πιστώσεων του Π/Υ.
 • Τα εγκεκριμένα όρια διάθεσης του Π/Υ, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά.
 • Ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και το ποσό της απόφασης ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης.
 • Ο αριθμός, η ημερομηνία και το ποσό του παραστατικού που αποδεικνύει την ύπαρξη της οφειλής.
 • Ο αριθμός, η ημερομηνία και το ποσό του τίτλου πληρωμής των υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών.


Το σύστημα διαχειρίζεται τις εξής λειτουργίες

 • Προϋπολογισμός
 • Αίτημα
 • Αποφάση Αναλήψης
  • Κανονική
  • Ανάκλισης
  • Συμπληρωματική
 • Μητρώο ΔεσμεύσεωνISO 9001:2008

Η OraSys εφαρμόζει από το 2003, σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 και έχει πιστοποιηθεί από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης DQS. Η OraSys είναι πιστοποιημένη και κατά ISO 13485 για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων. Τα προϊόντα της πλατφόρμας ImaginX φέρουν σήμανση CE Mark Class I και είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του οργανισμού IHE και συμβατά με HL7 και DICOM πρωτόκολλα .

Επικοινωνια

Διεύθυνση
7ο χιλ.Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου
Τηλέφωνο
+30 (2410) 549118
Φάξ
+30 (2410) 254800
Email
info@orasys.gr
support@orasys.gr
Ιστοσελίδα
http://www.orasys.com.gr/

Support

 • Help Desk
 • online chat
 • ticketing
 • online help
 • email

Career opportunities

Given our rising momentum, there is always an opportunity for highly qualified individuals to become our

associates. We would be most interested to cooperate with both young and experienced professionals. Submit your CV.