Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργων

Παρασκευή, 04 Νοέμβριος 2011 12:39
Εκτύπωση
Με την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας και καλής λειτουργίας των απαιτούμενων υποδομών (servers, δίκτυα, σταθμοί εργασίας, εκτυπωτές κλπ), οι εργασίες για την εγκατάσταση των εφαρμογών της OraSys και την εκπαίδευση των χρηστών αρχίζουν άμεσα με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Οι χρόνοι υλοποίησης προσδιορίζονται με βάση:

Το χρονοδιάγραμμα ενός έργου διαμορφώνεται και προσαρμόζεται κατά την υλοποίηση του έργου, σε συνεννόηση πάντα με τον πελάτη, και ανάλογα με τις ανάγκες και τα γεγονότα που προκύπτουν και επηρρέαζουν την εξέλιξη του.