Μισθοδοσία Δημοσίου

Παρασκευή, 04 Νοέμβριος 2011 13:14
Εκτύπωση
Η διαχείριση της μισθοδοσίας και των στοιχείων εργαζομένων στο Δημόσιο, αποτελεί μια κρίσιμη διαδικασία που συχνά αποδεικνύεται ιδιαίτερα επίπονη και χρονοβόρα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για ολοκληρωμένη παρακολούθηση και διαχείριση της μισθοδοσίας του προσωπικού των Φορέων και Υπηρεσιών του Δημοσίου, και επιπλέον, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία της στην ανάπτυξη σύνθετων εφαρμογών εξαιρετικά φιλικών προς το χρήστη και με ακρίβεια ως προς το αποτέλεσμα, η OraSys δημιούργησε το OraSys Payroll το οποίο λειτουργεί παραγωγικά σε Υπηρεσίες και Οργανισμούς με μεγάλο και σύνθετο πλήθος μισθοδοτούμενων.

Πρόκειται για ένα σύστημα τελευταίας τεχνολογίας, που αντιμετωπίζει ταχύτατα και αξιόπιστα οποιαδήποτε μισθοδοτική περίπτωση, ανεξαρτήτως ταμείου ασφάλισης, μισθοδοτικού καθεστώτος κλπ.

Καλύπτει όλες τις περιπτώσεις μισθοδοτούμενων και παράγει όλα τα απαιτούμενα έντυπα, καταστάσεις και αρχεία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΑΠΔ, Βεβαιώσεις Αποδοχών, Κρατήσεων, XML για Ενιαία Αρχή Πληρωμών κλπ).

Για περισσότερες πληροφορίες ή για τον ορισμό συνάντησης με σκοπό την επίδειξη - παρουσίαση των προϊόντων και των λύσεων που παρέχουμε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.