Νεό Μισθολόγιο - Διευκρινήσεις

Παρασκευή, 10 Φεβρουάριος 2012 14:44
Εκτύπωση
Εφαρμογή των διευρκινήσεων σχετικά με "Ασφαλιστικές εισφορές των Μισθοδοτούμενων με το νέο Μισθολόγιο (Ν. 4024/2011) υπαλλήλων που δεν υπάγονται στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ούτε συνταξιοδοτούνται με τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις"