Εφάπαξ

Πέμπτη, 10 Νοέμβριος 2011 09:29
Εκτύπωση
Η εφαρμογή υπολογισμού αποδοχών "ΕΦΑΠΑΞ" αφορά στην επεξεργασία των απαιτούμενων μισθοδοτικών στοιχείων των ασφαλισμένων μιας Υπηρεσίας - Οργανισμού, με σκοπό τον υπολογισμό του ποσού που δικαιούνται να εισπράξουν ως εφάπαξ κατά τη συνταξιοδότησή τους, με βάση τις κρατήσεις που τους έγιναν το διάστημα που υπηρέτησαν ως υπάλληλοι της εν λόγω Υπηρεσίας - Οργανισμού, και τη νομοθεσία που αφορά στη συγκεκριμένη κράτηση.

Το σύνολο των λειτουργιών του συστήματος (μηχανισμός υπολογισμών, φόρμες, εκτυπώσεις κλπ), έχει υλοποιηθεί με εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας, και παραμετροποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από την αρμόδια ομάδα έργου της Υπηρεσίας - Οργανισμού (που συστήνεται για το σκοπό αυτό), και τη σχετική νομοθεσία και διατάξεις - εγκυκλίους που τίθενται στη διάθεση της OraSys για το σκοπό αυτό, προκειμένου να καλυφθούν οι εξειδικευμένες απαιτήσεις του κάθε πελάτη.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για τον ορισμό συνάντησης με σκοπό την επίδειξη - παρουσίαση των προϊόντων και των λύσεων που παρέχουμε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.