ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Rate this item
(4 votes)

Μητρώο Δεσμεύσεων

Το σύστημα Μητρώου Δεσμεύσεων υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 7 του Π.Δ. 113/2010 και την εγκύκλιο Νο. 2/91118/0026/29-12-2010 του ΓΛΚ, και καλύπτει πλήρως τις σχετικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα και στην Εγκύκλιο.

Το Βιβλίο Μητρώου Δεσμεύσεων παράγεται αυτόματα μέσα από ειδική λειτουργία - μηχανισμό που διαθέτει το σύστημα.

Ειδικότερα, βάσει του ανωτέρω Π.Δ., στο Μητρώο Δεσμεύσεων τηρούνται πληροφορίες όπως:

 • Το οικονομικό έτος.
 • Οι εγκεκριμένες πιστώσεις Π/Υ κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ.
 • Οι τρέχουσες τροποποιήσεις και η διαμόρφωση των πιστώσεων του Π/Υ.
 • Τα εγκεκριμένα όρια διάθεσης του Π/Υ, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά.
 • Ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και το ποσό της απόφασης ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης.
 • Ο αριθμός, η ημερομηνία και το ποσό του παραστατικού που αποδεικνύει την ύπαρξη της οφειλής.
 • Ο αριθμός, η ημερομηνία και το ποσό του τίτλου πληρωμής των υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών.


Το σύστημα διαχειρίζεται τις εξής λειτουργίες

 • Προϋπολογισμός
 • Αίτημα
 • Αποφάση Αναλήψης
  • Κανονική
  • Ανάκλισης
  • Συμπληρωματική
 • Μητρώο Δεσμεύσεωνback to top