ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Rate this item
(3 votes)
Μισθοδοσία Δημοσίου Μισθοδοσία Δημοσίου

Το OraSys Payroll αποτελεί ένα πανίσχυρο εργαλείο υπολογισμού και έκδοσης της μισθοδοσίας για Φορείς και Υπηρεσίες του Δημοσίου, κάθε μεγέθους.

Είναι ανεπτυγμένο σε γραφικό περιβάλλον και εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των σχεσιακών βάσεων δεδoμένων Oracle (10gR2 / 11g).

Επιπλέον, μπορεί να συνδεθεί άμεσα με άλλα πληροφορικά συστήματα, όπως το Λογιστικό και το Μητρώο, για τη δημιουργία μιας ενιαίας μηχανογραφικής λύσης.

Το OraSys Payroll είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και προσαρμόζεται εύκολα στις απαιτήσεις κάθε Φορέα, Υπηρεσίας κλπ, αλλά και σε οποιαδήποτε φορολογική ή νομοθετική μεταβολή.

Ενσωματώνει πλήθος δυνατοτήτων και λειτουργικών προδιαγραφών που εξασφαλίζουν:

  • Πλήρη παρακολούθηση στοιχείων εργαζομένων
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση μισθοδοσίας ανεξαρτήτως πλήθους και κατηγοριών μισθοδοτούμενων
  • Ευέλικτο σχεδιασμό μισθοδοσίας
  • Ολοκληρωμένη και άμεση διοικητική πληροφόρηση για τις μισθοδοτικές δαπάνες ενός Οργανισμού, σε επίπεδο ημέρας, μήνα, έτους κλπ.


Το σύστημα διαχείρισης Μισθοδοσίας λειτουργεί σε συνεργασία με το σύστημα διαχείρισης Προσωπικού το οποίο είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση των στοιχείων όλου του προσωπικού ενός Οργανισμού - Υπηρεσίας καθώς και την εξέλιξή του στην οργανωτική δομή αυτού.

Το σύστημα διαχείρισης προσωπικού παρακολουθεί όλες τις αλλαγές των στοιχείων των εργαζομένων από την ημέρα της πρόσληψης, τις εσωτερικές μετακινήσεις, και τις προαγωγές.

Λόγω του γεγονότος ότι διαχειρίζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα προβλέπει ασφάλεια και ειδικό χειρισμό στην πρόσβαση σε αυτή και τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα.

Τα δύο συστήματα δίνουν τη δυνατότητα εύρεσης κάθε πληροφορίας οποιαδήποτε στιγμή με διαφορετικά και πολλαπλά κριτήρια, ομαδοποίηση και ταξινόμηση, αποτελώντας ένα πολύτιμο εργαλείο για τον Οργανισμό - Υπηρεσία.

Το σύστημα έχει αναπτυχθεί κατάλληλα ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει και εγκαταστάσεις που βασίζονται στο μοντέλο μιας Κεντρικής Υπηρεσίας με αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, καθόσον όλες οι εργασίες δύνανται να πραγματοποιηθούν τόσο κεντρικά όσο και αποκεντρωμένα κατά τόπους.

Επιτρέπουν την άμεση και συνεχή ενημέρωση και επικαιροποίηση της διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσίας με τα τρέχοντα στοιχεία των εργαζομένων της Υπηρεσίας.

Μπορούν να διαχειριστούν πλήθος εργαζομένων, να υποστηρίξουν πολύ μεγάλο αριθμό χρηστών και καθημερινών λειτουργιών και μπορούν να επεκταθούν ώστε να καλύψουν νέες λειτουργίες.

back to top