Διασφάλιση Ποιότητας

Παρασκευή, 04 Νοέμβριος 2011 12:00
Εκτύπωση
Η OraSys εφαρμόζει από το 2003, σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 και έχει πιστοποιηθεί από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης DQS.

Στα πλαίσια εφαρμογής του προτύπου ISO 9001:2008, η εταιρία μεριμνά για την τήρηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών σε όλα τα στάδια, με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και τη σχεδίαση και κατασκευή ολοκληρωμένων και τεχνολογικά εξελιγμένων συστημάτων, τα οποία ευθυγραμμίζονται με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και καλύπτουν στο μέγιστο δυνατό τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της.