Ανθρώπινο Δυναμικό

Παρασκευή, 04 Νοέμβριος 2011 11:59
Εκτύπωση

Η OraSys απαρτίζεται από μόνιμα στελέχη που είναι κατά κύριο λόγο αναλυτές – προγραμματιστές συστημάτων, οικονομολόγοι και μηχανικοί (απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ και κάτοχοι μεταπτυχιακών), με πολυετή εμπειρία σε θέματα όπως:

Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα έτσι ώστε το προσωπικό να παρακολουθεί και να αξιοποιεί τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, με ενέργειες όπως: